Sol·licitar un pis

En aquests moments només hi ha la convocatòria oberta pels pisos del c/ Migdia com a únic registre de sol·licituds d'entrada.

 

Per informació: Oficina local d’habitatge de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès al carrer de la Cort, 14, de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 i dimarts i dimecres de 16:30 a 19:00, on hi ha un registre permanent d’admissió de sol·licituds

 

En l’adjudicació dels habitatges NO es tindrà en compte l’ordre de presentació de sol·licituds.

 

Per conèixer els requisits d'accés a un habitatge amb serveis per a gent gran, pitja aquí.

Per saber quina documentació s'ha d'adjuntar a la sol·licitud, pitja aquí.

Per saber els barems de puntuació que es fan servir per a l'adjudicació, pitja aquí.

Per conèixer on i com presentar la sol·licitut, pitja aquí.

Per conèixer les característiques i preus dels pisos, pitja aquí.