Sol·licitar un pis

Informació i impresos sol·licitud:

OAC Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Vilafranca, carrer de la Cort, 14, planta baixa de l'Ajuntament, en horari d'atenció al públic o a la web de la Fundació: www.amaliasoler.org

En l’adjudicació dels habitatges NO es tindrà en compte l’ordre de presentació de sol·licituds.

 

Per conèixer els requisits d'accés a un habitatge amb serveis per a gent gran, pitja aquí.

Per saber quina documentació s'ha d'adjuntar a la sol·licitud, pitja aquí

Per saber els barems de puntuació que es fan servir per a l'adjudicació, pitja aquí.

Per conèixer on i com presentar la sol·licitut, pitja aqui.

Per conèixer les característiques i preus dels pisos, pitja aquí