Barems de Puntuació

Aquestes puntuacions no podran ser acumulades. En el cas de donar-se vàries situacions dels mateixos apartats s'agafarà la que tingui més puntuació.

En referència a l'habitatge: 

 

Criteri

Punts

1

Que l’habitatge no tingui condicions d’habitabilitat, insalubre, humitats, superfície inadequada, etc.

10

2

Allotjament en habitacions llogades, amb família, pensió, etc.

15

3

Que l’habitatge actual no disposi d’ascensor

20

4

Que l’ import del lloguer superi el 40% dels ingressos de la unitat familiar.

25

5

Que l’habitatge en propietat sigui cedit a l’ajuntament

30

 En referència a l'empadronament a Vilafranca:

6

De 5 a 10 anys

5

7

De 10 a 20 anys

15

8

Més de 20 anys

25

 En referència a la situació econòmica:

9

*  Ingressos entre 7967,73 € i 11951,60 € (1,5vegades IRSC 2017)

20

10

*  Ingressos entre 11951,61 € i 15935,46 € (2 vegades IRSC 2017)

10

11

*  Ingressos entre 15935,47 € i 19919,33 € (2,5 vegades IRSC 2017)

5

PUNTUACIÓ TOTAL

* En la valoració d'ingressos es consideraran els del conjunt de membres de la unitat familiar o grup de convivència (persones que han d'anar a viure a l'habitatge sol·licitat)

* Aquestes taules d'ingressos s'aniran actualitzant segons la variació de l'IRSC