Requisits d'accés a la promoció de 12 habitatges de lloguer amb serveis per a gent gran al c/ Migdia, 22 de Vilafranca

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Tenir més de 65 anys totes les persones que hagin de viure a l'habitatge, excepte situacions en què la persona o les persones que depenen de qui el sol·licita tinguin una discapacitat reconeguda.
 • No tenir cap propietat, excepte l'habitatge habitual. En aquest cas, s'haurà de cedir temporalment al servei d'habitatge amb finalitats socials de l'Ajuntament de Vilafranca, o del CCAP en cas que sigui sol·licitud de la comarca, lloguer que rebrà directament la persona propietària.
 • Que el nucli de convivència sigui com a màxim de 3 persones:màxim 2 persones per als pisos d'una habitació i màxim 3 persones per als pisos de dues habitacions, (Els pisos de 2 hab. seran com a mínim per a dues persones i com a màxim per a tres, i els pisos d'1 hab. seran per a 1 persona o com a màxim per a 2 persones).
 • La persona sol·licitant haurà de tenir autonomia per dur a terme les activitats de la vida diària; en qualsevol cas, caldrà justificar-ho abans de fer-se efectiva l'adjudicació.
 • Tenir 5 anys de residència continuada, prèvia a la data de sol·licitud a Vilafranca o en algun municipi de l'Alt Penedès. Únicament cal que un dels membres sol·licitants compleixi aquest requisit. En el cas que l'empadronament dels darrers 5 anys sigui combinat entre Vilafranca i la comarca, la Fundació podrà valorar individualment cada situació.
 • Que els ingressos anuals ponderats de la unitat de convivència siguin superiors a 7967,73 € i inferiors a 2,8 vegades l'IRSC (Indicador Renda de Suficiència de Catalunya segons taules de la Generalitat) actualitzades.
  1 membre 2 membres 3 membres
  27.887,06 € 28.749,54 € 29.986,08 €
  No es tindrà en compte cap tipus de prestació o complement que no sigui vitalici. En cas que la unitat de convivència no sigui una unitat familiar (p.e. matrimoni), cadascun dels membres haurà de superar i justificar els ingressos mínims demanats.
 • Destinar l'habitatge a residència habitual i permanent de qui consti en la sol·licitud.