Catalan English French German Spanish

Ajut i suport a la persona

Serveis prestats per treballadores familiars, auxiliars de geriatria, d'infermeria i d'ajut a domicili

 • llevar i vestir
 • Higiene personal (hidratació, tallar ungles...)
 • Mobilitzacions i canvis posturals
 • Massatge terapèutic
 • Control i administració de medicació simple
 • Petites cures  sota supervisió d'infermera
 • Compra, organització i administració d'àpats
 • Organització de la llar (fer/canviar llit, endreçar habitació i/o espais que utilitza, posar la rentadora i/o estendre, etc)
 • Suport emocional (ajut en crisis familiars, personals o conjugals)
 • Estimulació de capacitats (lectura, jocs de sobretaula, prevenció de la pèrdua de memòria...)
 • Acompanyaments fora del domicili (visites mèdiques, receptes, gestions al banc, passejar, gestions vàries, perruqueria, analítiques...)
 • Acompanyaments fora de Vilafranca (Bellvitge, Hospital Clínic... ambulància o transports públics)
 • Atenció en hospitalitzacions i convalescències