Catalan English French German Spanish

Com s'activa el Servei d'Atenció a Domicili ?

  • Si s'està empadronat a Vilafranca, sol·licitant el servei a l'ajuntament, Regidoria de Gent Gran, c/ Vidal, 3  o a Serveis Socials, c/ dels Ferrers, 51, si es té menys de 65 anys
  • Per Llei de Dependència, amb la constitució del PIA (Pla Individual Atenció) si s'escullen unes hores d'atenció a domicili.
  • Sol·licitant el Xec Prodomicili de la Fundació Pro-Penedès a la Fassina, si s'està empadronat a Vilafranca i a cada ajuntament si s'està empadronat a la comarca
  • De forma privada, contactant directament amb la Fundació